O Nas

Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją zbiorników betonowych. Nasze produkty znajdują zastosowanie jako obudowy separatorów, osadników, przepompowni, studni wodomierzowych, zbiorników na deszczówkę, zbiorników retencyjnych, oraz szamb. Wykonujemy również prefabrykaty według indywidualnego zapotrzebowania. Do produkcji zbiorników stosujemy beton o wodoszczelności W8, nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodporności F-150 i klasie nie niższej niż C35/45 (B45).

Nasze wyroby produkowane są w oparciu o Krajową Ocenę Techniczną IBDIM nr IBDiM-KOT-2018/0115 oraz Normę PN-EN 1917.

Posiadanie Krajowej Oceny Technicznej oraz stosowanie się do normy umożliwia zastosowanie naszych wyrobów w budownictwie.
Close Menu